Als kinderpsycholoog kijk ik naar gedrag dat we niet kunnen plaatsen. Dat houdt in: gedrag dat er niet altijd is geweest, gedrag dat niet logisch is of gedrag dat we niet snappen. Wat maakt dat iemand doet, zoals die doet? Welke invloed heeft de omgeving (het systeem) hierop? Voor kinderen is hierbij iedere persoon in de omgeving belangrijk. Voor mij vormt de basis het gezinssysteem, wat ik ook graag visueel maak aan de hand van een familieopstelling met duplo. Ook het gezin van herkomst voor ouders en hún opvoeding is voor mij hierin van belang. Ik kijk dus verder dan hetgeen waarmee jullie bij mij komen, wat tot doel heeft dat we de puzzel waar jullie inzitten steeds een stukje verder compleet kunnen maken. Vaak is het zichtbare gedrag namelijk niet één op één te koppelen aan iets duidelijks wat eraan vooraf ging, maar zit de oorzaak ervan ergens anders. Samen met jullie ga ik onderzoeken waar het gedrag vandaan komt, pas dan kunnen we het ook gaan behandelen. Die behandeling komt vanuit meerdere invalshoeken, waarbij ik de wetenschappelijke en alternatieve behandelwerelden laat samensmelten. Ondanks dat ik als kinderpsycholoog voornamelijk wetenschappelijk ben opgeleid, zie ik dat  lichaam & brein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus waarom zou je alleen één van de twee behandelen? Juist door ook andere invalshoeken te integreren, wordt het soms makkelijker om iets te vertellen of te voelen. Ook kan ik bijvoorbeeld meekijken in voeding of leefpatronen, die bijdragen aan dat je kind niet lekker in zijn vel zit. De basis in de behandeling blijft de psychologie, van waaruit ik verder werk.

Om te beginnen hebben we een uitgebreid intakegesprek waarin ik graag hoor wie jullie zijn en welke moeilijkheden jullie ervaren. Samen zullen we dan kijken wat wenselijk is en hoe we het traject vorm zullen geven. Dit zal ik vervolgens in een behandelplan vastleggen. De basis hiervoor is de psychologie; mijn beroep is immers kinderpsycholoog. Vanuit de psychologie vul ik aan met andere werkwijzen en technieken, zoals EMDR, mindfullness, kindermassage en/of voedingstip (vanuit de Ayurveda).

Met iedere vraag die te maken heeft met jou als ouder en/of jouw kind. Vragen rondom opvoeding, rondom gedrag, rondom regels & het stellen van grenzen, vragen over een eventuele diagnose (ADHD, ASS). Vragen over hoe jullie als ouders beter op één lijn kunnen komen, etc.

Er zijn veel mensen die hulp bieden aan ouders en kinderen. Ik kan me goed voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus wat is nou het verschil?

Een kinderpsycholoog richt zich op gedrag (verklarend en oorzaak) en behandeling hiervan. Dit zijn vaak intensieve trajecten waarbij verandering het doel is. Hierin is iedereen belangrijk, dus zowel het kind zelf als de ouders, als ook broertjes/zusjes. Een kinderpsycholoog heeft een WO(+) achtergrond.

Een kindercoach richt zich meer op de begeleiding van een kind die problemen ervaart; hoe kun je hier beter mee om gaan en dit aanpakken. Dit zijn vaak kortdurende, laagdrempelige trajecten. Een kindercoach heeft een HBO achtergrond.

Voor allebei is het belangrijkste doel dat een kind (maar ook een ouder) goed in zijn vel zit.

FAQ's

Veelgestelde vragen

Wat kun je betekenen voor mijn kind?
Wat is het verschil tussen een kinderpsycholoog en een kindercoach?
Wat betekent opvoedondersteuning?
Doe je ook diagnostiek?
Moet mijn kind altijd mee naar de sessies?
Wat kost een traject?
Hoe lang duurt een traject?
Kan het traject ook online plaatsvinden?
Wordt een traject vergoed?